KANCELARIA

Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Rajewskiej – Nosal powstała w 2014 r.
W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zapewnia reprezentację Klienta przed sądami i innymi instytucjami oraz organami, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych, pism procesowych, a także doradztwo prawne, w tym konsultacje prawne oraz sporządzanie opinii prawnych.

Jako nieliczna podchodzi do spraw Klientów w sposób kompleksowy, analizując nie tylko konsekwencje prawne, ale także podatkowe zleconych zadań. Nie koncentruje się tylko i wyłącznie na jednostkowym problemie, ale rozważa jego szersze skutki dla Klienta.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na najwyższym poziomie. Świadoma oczekiwań stawianych przez Klientów, Kancelaria dokłada najwyższej staranności w swoim działaniu, które charakteryzuje: profesjonalizm, zaufanie i skuteczność.

Usługi prawnicze i doradcze świadczone są dla Klientów w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego Moniki Rajewskiej – Nosal, która współpracuje z grupą adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Aby zapewnić Klientom kompleksowość oferty, Kancelaria współpracuje także z rzeczoznawcami majątkowymi (wycena przedsiębiorstw, nieruchomości, maszyn i urządzeń). Dokładny zakres usług świadczonych przez Kancelarię znajduje się w dziale Usługi. 

 

ZESPÓŁ

radca prawny Monika Rajewska

MONIKA RAJEWSKA – NOSAL – Radca Prawny Opole

W 2010 r. ukończyłam studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2012-2015 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawych w Opolu. W 2015 r. złożyłam egzamin radcowski i uzyskałam wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod nr. OP-1205.

Już podczas studiów oraz w trakcie aplikacji radcowskiej odbywałam liczne praktyki w kancelariach radców prawnych, w kancelarii notarialnej, sądach i prokuraturach, podczas których zdobyłam wiedzę dotyczącą wykładni oraz stosowania prawa, a także uczestniczyłam w licznych szkoleniach z wielu dziedzin, w tym prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kancelarii radcy prawnego w Nysie, a następnie w renomowanej kancelarii radców prawnych w Opolu, gdzie zajmowałam się szerokim zakresem spraw, tak dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorców. Brałam udział w negocjacjach, reprezentowałam interesy klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości, sporządzałam opinie prawne, pisma procesowe, dokonywałam analiz umów, przygotowywałam ich projekty, a także przygotowywałam dokumentację przetargową (Prawo zamówień publicznych) oraz monitorowałam procedurę udzielania zamówień. Posiadam bogate doświadczenie w procesach oraz sprawach z zakresu administracji publicznej.

Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie cywilnym, rodzinnym, prawie pracy oraz w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsiębiorców. Władam biegle językiem angielskim, co umożliwia mi świadczenie obsługi prawnej również w tym języku.

Jestem osobą zaangażowaną w działalność społeczną w regionie. Niejednokrotnie świadczyłam pomoc prawną na rzecz organizacji trzeciego sektora poprzez udzielanie w ramach wolontariatu porad prawnych oraz udzielanie konsultacji prawnych w zakresie ustanowienia fundacji i stowarzyszeń działających na terenie województwa opolskiego. Działalność w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa Grupa Lokalna Opole pozwoliła mi na poznanie struktury, szans i problemów organizacji trzeciego sektora od wewnątrz.

Wiedza i umiejętności, jakie zdobyłam w czasie studiów oraz podczas aplikacji oraz doświadczenie, jakie zdobyłam w trakcie pracy zawodowej oraz w ramach odbytych praktyk pozwala mi zaoferować kompleksowe, profesjonalne i innowacyjne usługi.
Moim celem jest świadczenie klientom usług prawnych na najwyższym poziomie. Dążę do tego m.in. przez ustawiczny rozwój oraz samokształcenie, a także udział w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach.

Zapraszam do skorzystania z oferty Kancelarii.

Monika Rajewska – Nosal,
Twój zaufany Radca Prawny

 

Kontakt:

Opole 45-018
ul. Krakowska 37 lok. 406

77 400 66 37telefon

+48 697 218 443telefon

 prawnik@kancelariarajewska.pl

godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00