Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Jednym z pierwszych pytań, na które warto odpowiedzieć sobie przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego jest to, ile będzie nas to kosztowało.Odpowiedź jest prosta, a równocześnie dosyć złożona, ponieważ to, ile wydamy na postępowanie sądowe zależy od tego, co jest przedmiotem postępowania. Kwestię wysokości opłat sądowych w poszczególnych rodzajach postępowań, zasady i tryb ich pobierania oraz zwrotu, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności należności sądowych zostały szczegółowo uregulowane w kilku aktach prawnych. Linki do najważniejszych znajdziecie Państwo na końcu artykułu. Poniżej przedstawione zostaną ogólne zasady ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych. [...]