Bezprawne uzyskanie informacji z konta na portalu społecznościowym

Podanie innej osobie hasła do portalu społecznościowego, nie uprawnia jej do czytania korespondencji umieszczonej w prywatnej zakładce - orzekł Sąd Rejonowy w Białymstoku Zacznijmy od przepisów… Zgodnie z art. 267 § 1 KK „Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco: kobieta i mężczyzna żyli w konkubinacie do maja 2013 r., kiedy to rozstali się i matka wraz z córką wyprowadziły się. [...]

Czy usunięcie czyjegoś konta z portalu społecznościowego jest przestępstwem?

W świetle art. 268a § 1 kodeksu karnego, odpowiedzialność karną ponosi ten, „kto nie będąc do tego uprawnionym niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie gromadzenie lub przekazywanie takich danych”. Na treść tego przepisu powołał się mężczyzna, który złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez jego byłą żonę przestępstwa, polegającego na usunięciu z jego konta założonego na portalu społecznościowym zdjęć jego i ich wspólnych dzieci. W toku postępowania kobieta przyznała, że faktycznie zdjęcia usunęła, ale zrobiła to z myślą o dobru ich wspólnych małoletnich dzieci, obawiając się umieszczania [...]