Całkowite pozbycie się długów, czyli upadłość konsumencka

W związku z rosnącym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami w tym zakresie uprzejmie informujemy: TAK, I W TYM PRZYPADKU MOŻEMY CI POMÓC. Kancelaria Radcy Prawnego Monika Rajewska oferuje usługi z zakresu ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest sądowym ustaleniem, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli konsument) stała się niewypłacalna Niewypłacalność konsumenta polega na niewykonywaniu swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Może wystąpić np. w sytuacji gdy konsument nie ma pieniędzy na spłatę należności wobec banku lub na spłatę długów podatkowych. Wyjściem z takiej sytuacji może być właśnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Korzyścią płynącą z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Oznacza to, [...]