Zachowek, czyli co zrobić, kiedy pominięto nas w testamencie?

Zacznijmy od tego, czym jest zachowek. Zachowek to instytucja prawna chroniąca interesy osób najbliższych spadkodawcy, uregulowana w art. 991 i następnych Kodeksu Cywilnego. Zabezpiecza on interesy spadkobierców, którzy dziedziczyliby z ustawy, a zostali pominięci w testamencie, lub zapisy tegoż dokumentu są dla nich niekorzystne. Swoboda testowania, pozwalająca na dowolne dysponowanie majątkiem w testamencie na wypadek śmierci może prowadzić bowiem do pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które z resztą czasem przyczyniają się do tworzenia, utrzymania lub powiększania majątku spadkowego Osobami najbliższymi spadkodawcy uprawnionymi do zachowku są: zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy (art. 991 § 1). W zakresie prawa do zachowku na równi [...]