Dowody w sprawie rozwodowej

Postępowanie dowodowe w sprawie o orzeczenie rozwodu Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ma na celu przede wszystkim wykazanie i potwierdzenie wszelkich okoliczności, które doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa. Ponadto ureguluje dalsze kwestie związane z rozwodem, takie jak zawinienie w rozkładzie pożycia, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku czy też orzeczenie o wspólnym mieszkaniu małżonków. Sąd oceniając przedstawione dowody będzie w stanie rozstrzygnąć o poszczególnych kwestiach, mając na względzie dobro stron postępowania. Co do zasady strona powinna złożyć wszystkie wnioski dowodowe wraz ze swoim pierwszym pismem procesowym w sprawie, a więc w pozwie rozwodowym lub odpowiedzi na [...]

Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak poprawnie sporządzić pozew rozwodowy? Pozew rozwodowy jest pismem inicjującym postępowanie rozwodowe. Nigdy bowiem nie zostanie ono wszczęte z urzędu, dlatego też tak istotnym jest, aby w pozwie zawrzeć wszelkie żądania. Wskazane poniżej elementy, stanowią elementy konieczne pisma procesowego, dlatego też poprawnie sporządzony pozew rozwodowy musi zawierać: Miejscowość i datę oraz oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany. Sądem właściwym do złożenia pozwu o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Kolejno, w przypadku braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd [...]