Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest niewątpliwie jedną z najbardziej dotkliwych „kar”, jaką Sąd może nałożyć na rodzica. Sankcja ta jest stosowana, gdy poważnie zagrożone jest dobro dziecka – jego zdrowie, a czasem nawet i życie, a także w przypadku gdy nastąpi trwała przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej lub gdy rodzice jej nadużywają bądź też w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka (art. 111 KRiO). Bardzo istotne jest jednak, iż nawet jeśli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej wobec dziecka, to ma on prawo do kontaktu z nim. Zgodnie z treścią art. 113 KRiO bowiem „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich [...]