Upadłość konsumencka i jej etapy.

Postępowanie upadłościowe jest procedurą, która wymaga skrupulatności, zaangażowania i dokładności. Jak w rzeczywistości wygląda proces mający doprowadzić do oddłużenia? Po podjęciu decyzji o zainicjowaniu postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zebraniu odpowiednich dokumentów oraz wstępnym kontakcie z wierzycielami, właściwym czynnikiem inicjującym postępowanie upadłościowe jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ów wniosek ma postać formularza. Oprócz podstawowych informacji, tj. nazwisko, adres, nr PESEL należy wskazać, jakim majątkiem dłużnik – bo tak określony jest w tym wypadku wnioskodawca – dysponuje oraz z czego ów majątek się składa. W dalszej części na uzupełnienie czeka tabela nazwana „spisem wierzycieli” oraz „wierzytelności spornych”. Wskazuje się [...]