Oferta Pracy dla Aplikanta radcowskiego

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Rajewska-Nosal poszukuje osoby na stanowisko: Aplikant radcowski I lub II roku Obowiązki: – redagowanie projektów pism procesowych i przedprocesowych, – sporządzanie projektów umów cywilnych, gospodarczych, – sporządzanie projektów opinii prawnych, – przygotowywanie odpowiedzi na zapytania Klientów, – bezpośredni kontakt z Klientami Kancelarii, – monitorowanie aktualnych zmian [...]

Upadłość konsumencka i jej etapy.

Postępowanie upadłościowe jest procedurą, która wymaga skrupulatności, zaangażowania i dokładności. Jak w rzeczywistości wygląda proces mający doprowadzić do oddłużenia? Po podjęciu decyzji o zainicjowaniu postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zebraniu odpowiednich dokumentów oraz wstępnym kontakcie z wierzycielami, właściwym czynnikiem inicjującym postępowanie upadłościowe jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ów [...]

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest niewątpliwie jedną z najbardziej dotkliwych „kar”, jaką Sąd może nałożyć na rodzica. Sankcja ta jest stosowana, gdy poważnie zagrożone jest dobro dziecka – jego zdrowie, a czasem nawet i życie, a także w przypadku gdy nastąpi trwała przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej lub gdy rodzice jej [...]

Przedawnienie roszczeń bankowych.

Co w sytuacji, gdy zaciągamy w kredyt w banku, a później niestety brakuje nam środków by go spłacić? Bank wypowiada umowę, wystawia bankowy tytuł egzekucyjny, a Sąd zaopatruje go w klauzulę wykonalności… Czy takie roszczenia podlegają przedawnieniu? W jakim terminie? Tak, zasadą jest, iż roszczenia majątkowe się przedawniają, co oznacza, [...]

Gdzie będę mieszkał po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Decydując się na ogłoszenie upadłości, należy mieć na uwadze nie tylko fakt pozbycia się zadłużenia, ale także należy liczyć się z utratą posiadanego majątku, w tym zamieszkiwanej nieruchomości. W takiej sytuacji rodzą się wątpliwości: gdzie zatem będę mieszkać, skoro stracę swój majątek, a nie stać mnie na zakup bądź najem [...]

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Odrzucam spadek, w którym są same długi, jak wygląda sytuacja mojego dziecka?  Często zadajemy sobie pytanie jak odrzucić spadek w imieniu dziecka? W sytuacji, kiedy nie został sporządzony testament, po śmierci bliskiej nam osoby następuje dziedziczenie ustawowe i tak na przykład po zmarłym najpierw dziedziczyć będą jego żona i jego [...]

Spadek z długami – co dalej?

Nie wiedziałem, że dziedziczę spadek z długami, a terminy minęły – co dalej? Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy nie mamy kontaktu z poszczególnymi członkami rodziny przez wiele lat. W związku z tym nie przypuszczamy nawet, że w przypadku śmierci możemy dziedziczyć po zmarłym. Co zatem zrobić w sytuacji, kiedy nie [...]

Dowody w sprawie rozwodowej

Postępowanie dowodowe w sprawie o orzeczenie rozwodu Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ma na celu przede wszystkim wykazanie i potwierdzenie wszelkich okoliczności, które doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa. Ponadto ureguluje dalsze kwestie związane z rozwodem, takie jak zawinienie w rozkładzie pożycia, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty, podział [...]

Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak poprawnie sporządzić pozew rozwodowy? Pozew rozwodowy jest pismem inicjującym postępowanie rozwodowe. Nigdy bowiem nie zostanie ono wszczęte z urzędu, dlatego też tak istotnym jest, aby w pozwie zawrzeć wszelkie żądania. Wskazane poniżej elementy, stanowią elementy konieczne pisma procesowego, dlatego też poprawnie sporządzony pozew rozwodowy musi zawierać: Miejscowość i datę [...]

Jak poprawnie sporządzić umowę?

Sporządzanie umów Zawieranie umów cywilnoprawnych charakteryzuje się dużą swobodą ich kreowania. Art. 3531 kodeksu cywilnego zapewnia swobodę zawierania umów, dając wolną rękę stronom umowy do kreowania stosunku prawnego. Jedynym ograniczeniem jest to, aby nie był on sprzeczny z ustawą, właściwością stosunku i zasadami współżycia społecznego. Co do zasady poprawnie sporządzona [...]

Windykacja należności

Windykacja należności Windykacja (łac. vindicatio) to w znaczeniu dosłownym ”dochodzenie roszczeń”, „obrona konieczna”, a nawet „zemsta”. Co do zasady istnieją dwa rodzaje windykacji należności: polubowna i sądowa. Windykacja polubowna Windykacja polubowna sprowadza się do motywowania i przypominania dłużnikowi o istniejącej wierzytelności. Na tym etapie warto do dłużnika skierować wezwanie do [...]

Upadłość konsumencka 2016 r. – podsumowanie

Upadłość konsumencka 2016 r. Krótkie podsumowanie Rok 2016 był drugim rokiem działania bardziej liberalnych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. W roku tym Sądy ogłosiły upadłość konsumencką względem dwukrotnie większej liczby osób, niż w roku 2015 r. W roku 2015 r. z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej skorzystało bowiem 2112 osób, w roku [...]

Czy ma znaczenie, kto pierwszy złoży pozew rozwodowy?

Czy ma znaczenie, kto pierwszy złoży pozew rozwodowy? Kto pierwszy złoży pozew o rozwód – mąż, czy żona (bo należy pamiętać, że tylko oni są uprawnieni do złożenia pozwu rozwodowego) nie ma dużego znaczenia. Co nie oznacza, że jest to całkowicie obojętne. Z czego więc wynika różnica? Opłata od pozwu [...]

Upadłość konsumencka – artykuł w NTO.

Zapraszamy do lektury artykułu o upadłości konsumenckiej w najnowszym wydaniu NTO. Podzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniem Artykuł dostępny pod linkiem: Upadłość konsumencka. Jak bankrutują Opolanie? Polecamy również obszerny artykuł dotyczący upadłości konsumenckiej który ukazał sie na naszym Blogu pt. Całkowite pozbycie się długów, czyli upadłość konsumencka.  

Rozwód a władza rodzicielska

Władza rodzicielska – czym jest? Władza rodzicielska jest pojęciem bardzo szerokim. Władza rodzicielska to nie tylko szereg praw jakie rodzice mają względem dziecka, ale i obowiązki - w pełnym lub ograniczonym stopniu. Władzę rodzicielską mogą posiadać oboje rodzice - również po rozwodzie - lub może ona być powierzona jednej ze [...]

Zachowek, czyli co zrobić, kiedy pominięto nas w testamencie?

Zacznijmy od tego, czym jest zachowek. Zachowek to instytucja prawna chroniąca interesy osób najbliższych spadkodawcy, uregulowana w art. 991 i następnych Kodeksu Cywilnego. Zabezpiecza on interesy spadkobierców, którzy dziedziczyliby z ustawy, a zostali pominięci w testamencie, lub zapisy tegoż dokumentu są dla nich niekorzystne. Swoboda testowania, pozwalająca na dowolne dysponowanie [...]

Rodzaje rozwodów i ich konsekwencje prawne.

Rodzaje rozwodów i ich konsekwencje prawne. W świetle art. 55 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzekając rozwód sąd orzeka czy i [...]

Całkowite pozbycie się długów, czyli upadłość konsumencka

W związku z rosnącym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami w tym zakresie uprzejmie informujemy: TAK, I W TYM PRZYPADKU MOŻEMY CI POMÓC. Kancelaria Radcy Prawnego Monika Rajewska oferuje usługi z zakresu ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest sądowym ustaleniem, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli konsument) stała się niewypłacalna Niewypłacalność [...]

Bezprawne uzyskanie informacji z konta na portalu społecznościowym

Podanie innej osobie hasła do portalu społecznościowego, nie uprawnia jej do czytania korespondencji umieszczonej w prywatnej zakładce - orzekł Sąd Rejonowy w Białymstoku Zacznijmy od przepisów… Zgodnie z art. 267 § 1 KK „Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci [...]

Czy usunięcie czyjegoś konta z portalu społecznościowego jest przestępstwem?

W świetle art. 268a § 1 kodeksu karnego, odpowiedzialność karną ponosi ten, „kto nie będąc do tego uprawnionym niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie gromadzenie lub przekazywanie takich danych”. Na treść tego przepisu powołał się mężczyzna, który [...]

Przedawnienie długów – czyli kiedy można legalnie uchylić się od zapłaty zobowiązań?

Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem terminu dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Zasadą jest, iż przedawniają się tylko roszczenia majątkowe. Roszczenia niemajątkowe podlegają przedawnieniu jedynie ze stosunku pracy (art. 291 KP). Terminy przedawnienia określone są w przepisach prawa i nie mogą być wydłużane czy [...]

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Jednym z pierwszych pytań, na które warto odpowiedzieć sobie przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego jest to, ile będzie nas to kosztowało.Odpowiedź jest prosta, a równocześnie dosyć złożona, ponieważ to, ile wydamy na postępowanie sądowe zależy od tego, co jest przedmiotem postępowania. Kwestię wysokości opłat sądowych w poszczególnych rodzajach [...]

Profil FB – Radca Prawny Opole Monika Rajewska

Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na nasz oficjalny profil FB. W ramach publikacji profilowych ukazywać się będą wszelakie aktualności i ciekawostki ze świata prawa. Link do profilu FB znajdą Państwo poniżej. Radca Prawny Monika Rajewska | Opole - Profil FB Radca Prawny Opole Monika Rajewska

Kontakt:

Opole 45-018
ul. Krakowska 37 lok. 406

77 400 66 37telefon

+48 697 218 443telefon

 prawnik@kancelariarajewska.pl

godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

ARCHIWUM