Upadłość konsumencka 2016 r. Krótkie podsumowanie

Rok 2016 był drugim rokiem działania bardziej liberalnych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

W roku tym Sądy ogłosiły upadłość konsumencką względem dwukrotnie większej liczby osób, niż w roku 2015 r.

W roku 2015 r. z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej skorzystało bowiem 2112 osób, w roku 2016 – 4434 osoby. Na marginesie należy dodać, że w okresie wcześniejszym – podczas obowiązywania postanowień poprzedniej ustawy, takich upadłości było niespełna 60 w okresie kilku lat.

Najmłodsza osoba, względem której ogłoszono upadłość konsumencką w 2016 r. miała 15 lat, najstarsza – 93. Najwięcej upadłości dotyczy ludzi w wieku 40-49 lat – 25,54%  (źródło:  Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (http://www.coig.com.pl/2016-upadlosc-konsumencka-lista_osob.php)

Rośnie świadomość istnienia takiego rozwiązania, a znowelizowana ustawa upraszcza dostęp do upadłości konsumenckiej również osobom fizycznym, które prowadziły działalność gospodarczą, stąd prawdopodobnym jest, iż w roku 2017 r. z upadłości konsumenckiej skorzysta jeszcze większe grono osób.

Zgodnie z posiadaną wiedzą rok 2017 nie powinien przynieść żadnych istotnych zmian w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej. Co prawda zostały rozpoczęte prace nad kolejną nowelizacją, jednak są one na bardzo wczesnym etapie i mają dotyczyć kwestii technicznych, takich jak np. zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia syndyków.