Day

26 marca, 2022
Radca prawny a adwokat Wiele osób poszukujących pomocy prawnej zastanawia się nad różnicą pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata. Niejednokrotnie zdarza się używanie owych nazw zawodów zamiennie – oczywiście niesłusznie. Radca prawny oraz adwokat stanowią dwa odrębne zawody. Zrzeszają się w odmiennych samorządach oraz działają na podstawie innych aktów prawnych – odpowiednio Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Ich...
Read More