Day

3 kwietnia, 2022
Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania? Odszkodowania – czyli co powinniśmy wiedzieć.Od momentu zgłoszenia roszczenia ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę środków. Prawo przewiduje jednak wyjątek- jeśli 30-dniowy termin nie pozwala na wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia wypłata powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie tych okoliczności, ale nie później niż 90 dni od dnia zgłoszenia szkody. Wysokość przyznanej rekompensaty może być dla poszkodowanego niezadowalająca,...
Read More