By

r.nosal
rozdzielność majątkowa
Jak ustanowienie rozdzielności majątkowej przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką (np. na skutek separacji, czy też zawarcia tzw. intercyzy) wpływa na majątek wspólny w upadłości?
Read More
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą ważne zmiany w życiu upadłego. Wpływa także na stosunki majątkowe w małżeństwie. Jak przez to przejść?
Read More
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą ważne zmiany w życiu upadłego. Wpływa także na stosunki majątkowe w małżeństwie. Jak przez to przejść?
Read More
• Chcesz przygotować się do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych? • Chcesz poznać zasady nowej ustawy PZP? • Chcesz pracować z ekspertami mających doświadczenie w pracy u Zamawiających i występowaniu przed KIO? • Chcesz mieć wsparcie w przygotowaniu oferty, przeanalizowaniu SWZ i umowy, ewentualnie napisaniu odwołania?
Read More
Upadłość konsumencka a mieszkanie. Czy ogłaszając upadłość stracisz "dach nad głową"? Czy możesz wynająć mieszkanie?
Read More
Notorycznie otrzymujesz wezwania do zapłaty lub Twoje zobowiązania egzekwowane są już nawet przez komornika? Twoje zobowiązania z dnia na dzień rosną? Jesteśmy w stanie Ci pomóc!
Read More
Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania? Odszkodowania – czyli co powinniśmy wiedzieć.Od momentu zgłoszenia roszczenia ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę środków. Prawo przewiduje jednak wyjątek- jeśli 30-dniowy termin nie pozwala na wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia wypłata powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie tych okoliczności, ale nie później niż 90 dni od dnia zgłoszenia szkody. Wysokość przyznanej rekompensaty może być dla poszkodowanego niezadowalająca,...
Read More
OBSŁUGA PRAWNA FIRM – JAKIE DZIAŁANIA OBEJMUJE? KIEDY WARTO Z NIEJ SKORZYSTAĆ? Prawo towarzyszy przedsiębiorcom na każdym kroku. Rosnąca świadomość w tym zakresie sprawia, że coraz więcej biznesowych decyzji konsultowana jest z doświadczonymi prawnikami. Dla przybliżenia profesjonalnej obsługi prawnej firm wyjaśnimy, jakie czynności obejmuje pomoc świadczona przez naszą Kancelarię oraz kiedy warto skorzystać ze wsparcia prawnika. Kiedy firma powinna skorzystać z obsługi prawnej? Zawsze, gdy czujemy,...
Read More
Alimenty Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rodzicach spoczywa obowiązek ponoszenia ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka.W braku porozumienia między rodzicami o wysokości świadczenia alimentacyjnego decyduje Sąd, uwzględniając w szczególności następujące okoliczności:– usprawiedliwione potrzeby dziecka;– możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica;– zakres sprawowanej nad dzieckiem opieki. Co powinien zapewnić dziecku Rodzic? Przez usprawiedliwione potrzeby dziecka rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy (odpowiedni do jego wieku i uzdolnień)....
Read More
RODO – Rozszerzony obowiązek informacyjny administratora danych Wraz z wprowadzeniem RODO zakres informacji, które musza być zakomunikowane podmiotowi danych zwiększył się trzykrotnie. Prawodawca unijny znacznie rozszerzył katalog informacji, jakie należy przekazać takiej osobie w porównaniu do przepisów „starej” ustawy o  ochronie danych osobowych. Motyw 60 preambuły RODO wskazuje że osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o fakcie prowadzenia operacji przetwarzania jej danych osobowych i o celach takiego...
Read More
1 2