Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest niewątpliwie jedną z najbardziej dotkliwych „kar”, jaką Sąd może nałożyć na rodzica. Sankcja ta jest stosowana, gdy poważnie zagrożone jest dobro dziecka – jego zdrowie, a czasem nawet i życie, a także w przypadku gdy nastąpi trwała przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej lub gdy rodzice jej nadużywają bądź też w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka (art. 111 KRiO).

Prawo do kontaktu

Bardzo istotne jest jednak, iż nawet jeśli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej wobec dziecka, to ma on prawo do kontaktu z nim. Zgodnie z treścią art. 113 KRiO bowiem „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.” Kontakty z dzieckiem prócz osobistych spotkań obejmują również zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, odwiedziny, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, porozumiewanie się za pomocą innych środków, w tym także środków komunikacji elektronicznej.

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Takie stanowisko potwierdził również Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 8 września
2004 r. (sygn. akt IV CK 615/03) stwierdził, iż osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem są to bowiem całkowicie odrębne rzeczy. Niejednokrotnie zdarza się, iż występują one całkowicie od siebie niezależnie, bez jakiegokolwiek wzajemnego wpływu. Dopuszczalne jest zatem posiadanie pełni praw wynikających z władzy rodzicielskiej, a jednocześnie posiadanie ograniczonych kontaktów z dzieckiem, a także zupełnie odwrotnie – można być pozbawionym całkowicie władzy rodzicielskiej, a jednocześnie posiadać sądowe zezwolenie na nieograniczone kontakty z dzieckiem. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r. (sygn. akt ICKN 1115/2000) ponadto pojawiło się stwierdzenie, iż zerwanie kontaktu z rodzicem nie służy dobru dziecka, nawet jeśli jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Zatem nawet jeśli rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, to może on oczekiwać pozytywnego orzeczenia w prawie kontaktów z dzieckiem, określającego jego prawa oraz czas i miejsce spotkań.

Potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej materii? Skontaktuj się z nami.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś!

    Related Posts