Radca prawny a adwokat – co nas różni, a co łączy?

Radca prawny a adwokat

Wiele osób poszukujących pomocy prawnej zastanawia się nad różnicą pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata. Niejednokrotnie zdarza się używanie owych nazw zawodów zamiennie – oczywiście niesłusznie. Radca prawny oraz adwokat stanowią dwa odrębne zawody. Zrzeszają się w odmiennych samorządach oraz działają na podstawie innych aktów prawnych – odpowiednio Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Ich wspólna droga do zawodu zamyka się w momencie ukończenia studiów prawniczych.

Zarówno adwokat, jak i radca prawny zajmują się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności sporządzają opinie prawnepisma przedprocesowe oraz procesowereprezentują Mocodawców przed wszelkimi instytucjami, sądami i organami administracji państwowej. Tożsamy zakres świadczonych usług potwierdzają elementarne uregulowania prawne dotyczące zawodu adwokata i radcy, bowiem według art. 4 ust. 1 Ustawy prawo o adwokaturze – “Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.” Natomiast art. 6 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych – “Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.” Wskazane normy prawne są do siebie niewątpliwie bardzo zbliżone.

W obliczu aktualnego stanu prawnego stwierdzić można, że wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego różni się jedynie możliwością podjęcia przez radcę prawnego pracy na podstawie stosunku pracy oraz faktem, że wówczas nie może on pełnić funkcji obrońcy w procesie karnym w sprawach karnych i karnoskarbowych. Jako ciekawostkę wspomnieć należy również, że żabot togi adwokatów jest koloru zielonego, natomiast radców prawnych koloru niebieskiego.

Radca prawny a adwokat. Czym się różnią?

W praktyce zatem nie ma zasadniczo różnicy, czy osoba poszukująca pomocy prawnej wybierze usługi świadczone przez adwokata czy przez radcę prawnego, bowiem osoby wykonujące te zawody uprawnione są do udzielania pomocy prawnej w każdym obszarze prawa, jedynie indywidualnie mogą zadecydować o wyspecjalizowaniu się w danej dziedzinie – i na to należy zważyć, poszukując wsparcia prawnego. Dokonując wyboru pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy warto mieć na względzie doświadczenie, wiedzę oraz indywidualne podejście do Klienta, co możemy Ci zagwarantować świadcząc usługi w naszej Kancelarii.

A teraz UWAGA! Mianem „prawnika” natomiast należy określić osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze, jednakże nie zdała jeszcze egzaminu zawodowego uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych czy adwokatów, a tym samym nie jest ona uprawniona do posługiwania się tytułem zawodowym. Może ona jednakże prowadzić działalność pod nazwą „kancelaria prawna” czy „kancelaria odszkodowawcza”. Zatem warto pamiętać, że określenie tytułu zawodowego w nazwie działalności (kancelaria radcy prawnego, kancelaria adwokacka) gwarantuje, że otrzymasz pomoc prawną świadczoną przez profesjonalnego pełnomocnika.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś!

    Related Posts