Tag

dziedziczenie
Spadek – co wchodzi w jego skład? Spadek z długami. Na wstępie należy wskazać, że do spadku wchodzą pasywa i aktywa. Brak jest definicji legalnej spadku, natomiast zgodnie z kodeksem cywilnym prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób albo wskazanych w testamencie albo na podstawie kodeksu cywilnego. Dziedziczenie Gdy został sporządzony testament wówczas należy przeprowadzić procedurę dotyczącą otwarcia i ogłoszenia testamentu. Testament wcześniej powinien zostać...
Read More