Tag

niewypłacalność
rozdzielność majątkowa
Jak ustanowienie rozdzielności majątkowej przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką (np. na skutek separacji, czy też zawarcia tzw. intercyzy) wpływa na majątek wspólny w upadłości?
Read More
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą ważne zmiany w życiu upadłego. Wpływa także na stosunki majątkowe w małżeństwie. Jak przez to przejść?
Read More
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą ważne zmiany w życiu upadłego. Wpływa także na stosunki majątkowe w małżeństwie. Jak przez to przejść?
Read More
Upadłość konsumencka a mieszkanie. Czy ogłaszając upadłość stracisz "dach nad głową"? Czy możesz wynająć mieszkanie?
Read More
Notorycznie otrzymujesz wezwania do zapłaty lub Twoje zobowiązania egzekwowane są już nawet przez komornika? Twoje zobowiązania z dnia na dzień rosną? Jesteśmy w stanie Ci pomóc!
Read More
Windykacja należności Windykacja (łac. vindicatio) to w znaczeniu dosłownym ”dochodzenie roszczeń”, „obrona konieczna”, a nawet „zemsta”. Co do zasady istnieją dwa rodzaje windykacji należności: polubowna i sądowa. Windykacja należności polubowna Windykacja polubowna sprowadza się do motywowania i przypominania dłużnikowi o istniejącej wierzytelności. Na tym etapie warto do dłużnika skierować wezwanie do zapłaty, wysłane na adres jego zamieszkania bądź adres siedziby (jeśli jest przedsiębiorcą lub gdy naszym wierzycielem jest firma). W ramach windykacji polubownej możliwe...
Read More