Tag

wspólność majątkowa
rozdzielność majątkowa
Jak ustanowienie rozdzielności majątkowej przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką (np. na skutek separacji, czy też zawarcia tzw. intercyzy) wpływa na majątek wspólny w upadłości?
Read More
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą ważne zmiany w życiu upadłego. Wpływa także na stosunki majątkowe w małżeństwie. Jak przez to przejść?
Read More
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą ważne zmiany w życiu upadłego. Wpływa także na stosunki majątkowe w małżeństwie. Jak przez to przejść?
Read More