Posiadasz liczne długi i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka może posłużyć właśnie Tobie do rozpoczęcia nowego etapu w swoim życiu – bez długów.

Notorycznie otrzymujesz wezwania do zapłaty lub Twoje zobowiązania egzekwowane są już nawet przez komornika? Znajdujesz się w stanie niewypłacalności, a Twoje zobowiązania z dnia na dzień rosną? Jesteśmy w stanie Ci pomóc!

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja, której celem jest oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej poprzez całkowite albo częściowe umorzenie długów. To, czy w danym przypadku nastąpi całkowite czy częściowe umorzenie długów, uzależnione jest zawsze od indywidualnej sytuacji osoby borykającej się z niewypłacalnością – np. od stopnia jej zawinienia.

Niewypłacalność jako warunek konieczny ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Niewypłacalność stanowi warunek konieczny, jaki trzeba spełnić, występując na drogę ku oddłużeniu. Oznacza to brak możliwości spłaty zobowiązań finansowych z powodu posiadania niewystarczających dochodów czy majątku. Problemy te muszą mieć charakter trwały i definitywny – tymczasowe kłopoty finansowe zakłócające regulowanie długów nie stanowią przesłanki umożliwiającej oddłużenie, jednak i tu możemy pomóc, prowadząc w Twoim imieniu negocjacje z wierzycielami.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pierwszym i zarazem bardzo ważnym etapem na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wniosek, który należy złożyć w Sądzie Rejonowym – Sądzie Gospodarczym wraz z opłatą sądową w wysokości 30 zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości sporządza się na urzędowym. Zawierać ma m.in. dane osobowe Dłużnika, listę wszystkich wierzycieli, wysokość zobowiązań oraz uzasadnienie, które musi wykazać jego niewypłacalność oraz przedstawić jej genezę – to jeden z elementów mających decydujący wpływ na ustalenie przez Sąd, w jakim zakresie zobowiązania Dłużnika zostaną umorzone. To właśnie to, w jaki sposób zostanie sporządzone to pismo, może przesądzić o Twoim dalszym losie i całkowitym oddłużeniu. Nasza Kancelaria może pochwalić się dużymi sukcesami na tym polu (tutaj). Dlatego też tak ważne jest zasięgnięcie profesjonalnej porady w tym zakresie, powierzenie doświadczonemu prawnikowi sporządzenia wniosku czy zgromadzenia niezbędnej dokumentacji – dowodów potwierdzających okoliczności we wniosku wskazane. 

Czy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest posiadanie majątku?

Osoby zmagające się z problemami finansowymi często zastanawiają się, czy nie posiadając majątku można ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Odpowiedź brzmi – tak. Majątek nie jest potrzebny do skorzystania z omawianej instytucji, natomiast w przypadku jego posiadania, wejdzie on w skład masy upadłości, z której m.in. zostaną zaspokojeni wierzyciele.

Nasza Kancelaria od lat zajmuje się sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Pomogliśmy wielu osobom rozpocząć nowy etap w życiu bez długów. W 2017, 2018, 2019 i 2020 r. sporządzone przez nas wnioski miały 100% skuteczność.

Jeśli borykasz się z problemami finansowymi i chciałbyś zamknąć zadłużony rozdział swojego życia – zaufaj wieloletniemu doświadczeniu profesjonalistów i umów się z nami na spotkanie.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś!

    Related Posts