Usługi

Usługi czyli w czym jesteśmy ekspertami?

Obszary działalności prawnej

PRAWO CYWILNE

Zapewniamy najwyższej jakości obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Gwarantujemy m.in. pomoc przy przygotowywaniu oraz redagowaniu umów, profesjonalne wsparcie w sprawach dotyczących spadków, zagadnień prawa rzeczowego i zobowiązań, a także prawa pracy czy prawa własności intelektualnej.

PRAWO RODZINNE

Stawiamy czoła wyzwaniom związanym
z problematyką prawa rodzinnego
i opiekuńczego zarówno odpowiednią delikatnością jak i stanowczością. Z dyskrecją
i zrozumieniem prowadzimy wszelkie sprawy
z tego zakresu, takie jak: sprawy rozwodowe,
o alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i nie tylko.

PRAWO GOSPODARCZE, HANDLOWE, OBSŁUGA FIRM

Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
w ramach prawa gospodarczego, handlowego oraz w zakresie obsługi firm. Oferujemy
w szczególności doradztwo prawne w zakresie tworzenia działalności gospodarczych, przygotowywanie projektów umów, statutów
i regulaminów, a także bieżącą obsługę prawną firm.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W ramach świadczonej pomocy prawnej
z zakresu windykacji oferujemy między innymi: sporządzanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie ugód oraz porozumień
z dłużnikami, sporządzanie pozwów o zapłatę
i wniosków egzekucyjnych, jak i reprezentację
w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Specjalizujemy się w upadłościach konsumenckich oraz upadłościach osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Oferujemy pomoc
w oddłużaniu, przygotowywanie wniosków
o ogłoszenie upadłości, a także reprezentację
w postępowaniach upadłościowych oraz układowych. Na tym polu możemy pochwalić 100% skutecznością.

ODSZKODOWANIA

Dostarczamy fachową pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień, również w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń i innym podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody. Pomagamy w szczególności w sprawach będących wynikiem wypadków komunikacyjnych, oraz przy pracy, błędów medycznych oraz innych.

DOTACJE

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej podmiotom aplikującym o wsparcie
z funduszy zewnętrznych oraz realizującym projekty z tych środków współfinansowane,
w powyższy sposób wspieraliśmy m.in. renowację Katedry Opolskiej.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W zakresie prawa administracyjnego, zapewniamy między innymi doradztwo prawne oraz reprezentację w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, a także przygotowywanie i wnoszenie odwołań i skarg dotyczących decyzji administracyjnych oraz skarg do NSA, w związku z przymusem radcowsko-adwokackim.

RODO

Zapewniamy kompleksową pomoc we wszelkich kwestiach dotyczących Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w tym we wdrożeniu RODO oraz przygotowaniu pełnej wymaganej dokumentacji. Oferujemy także nasze usługi w charakterze Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz możliwość przeprowadzenia szkoleń z tego zakresu.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś!